Menu

REKONŠTRUKCIA CHATY v Demänovskej Doline

Návrh rekonštrukcie chaty spočíva v prístavbe a zmodernizovaní vonkajšieho vzhľadu chaty, tak aby zapadala do okolitej prírody.