Menu

Vizualizácia a návrh dizajnového altánku.

Začali sme sa venovať návrhom takýchto dizajnových altánov. Altánok je navrhnutý z lepených drevených nosníkov, kotevných do betónových pätiek a kombinácie ocele, ako strešnej výmeny s plným dreveným záklopom a PVC zváranou fóliou Fatrafol, ako strešnou krytinou.